V září na Johnyho aneb poslední příběh.

Johny už dlouho sní o práci řezbáře, chtěl by pak své umění předávat dalším nemocným i zdravým lidem. Absolvování půlročního řezbářského kurzu a základní sada několika dlát ho vyjde na 10.500 Kč.

Více o jeho příběhu se dočtete na http://www.cistaduse.cz/index.php/portfolios/johny/

Johny tak zakončuje letošní projekt Udělej krok. Proto neváhejte a v září co nejvíce choďte na kávu (či cokoliv jiného) se Smyslem :-).