Prolomit stigma – spolupráce s Vnitroblockem.

#PROLOMIT STIGMA

„Tolerance, nazírání, pochopení – když bude veřejnost tolerovat lidi s duševním onemocněním a bude ochotná nazírat na duševní onemocnění a získávat o něm informace, tak často pochopí.“

20. června 2017 / 19:00 / Vnitroblock / vernisáž  výstavy / #PROLOMIT STIGMA

Výstava potrvá do 9. července 2017

Green Doors výstavou otevírá diskuzi k tématu postojů veřejnosti vůči lidem duševním onemocněním. Fotografie s příběhy lidí se schizofrenií jsou dány do kontrastu se stigmaty veřejnosti a jsou doplněny výtvarnými díly lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním.