Projekt Udělej krok je v půlce

Jsme v půlce…. tak jak to vypadá? Báječně! 
V červnu se prodalo 334 Smyslů za 5010 Kč, úžasných 6479 Kč vynesla benefiční akce v kavárně Do Větru a v Antonínovo pekařství jsme prodali Smysluplné preclíky za 4422 Kč (tato částka se dělí mezi všechny 4 zainteresované krokaře). V červenci se 375 Smyslů proměnilo v krásných 5625 Kč, takže v tuto chvíli chybí na kompletní KROKY Petrovi cca tisíc a Honzovi něco málo přes dva tisíce korun. Věříme, že tyto částky snadno doplníme ze společných benefičních akcí, které ještě chystáme.
Díky všem