Nový ročník projektu Udělej krok je tu!!!

Začátkem června odstartoval další ročník projektu Udělej krok.

Tento rok kampaň poběží opět od června do září a pokusíme se vybrat mezi lidmi prostředky na životní KROKY Denisy, Vladimíra, Sandry a Alice.

Denise kariéru asistentky v mateřské školce zkomplikovala ataka schizofrenie. Ráda by se k práci s dětmi vrátila, a protože je i nadšená jogínka, rozhodla se pořádat cvičení dětské jógy. Kurz, který z ní udělá lektorku jógy pro děti, vyjde na 10.800 Kč.

Vladimír i přes všechny komplikace spojené s první atakou schizofrenie ve 3. ročníku vystudoval Fakultu architektury. Práce architekta mu však při současném hendikepu přijde moc náročná a raději by se věnoval práci bytového designéra. Kurz, který ho tomu přiblíží, vyjde na 9.500 Kč.

Sandra a její kamarádky Bára, Alenka a Peťula mají hraniční poruchu osobnosti. A protože ví, jak může tato nemoc člověka vyčlenit, rozhodly se otevřít výtvarně-edukativní dílny pro lidi s HPO a jejich blízké. Cílem je i osvěta v této oblasti. Na rozjezd workshopů potřebují částku 19.370 Kč.

Alica se od roku 2014 potýká s panickými atakami a stavy, které zažívá, zachycuje na analogový fotoaparát. Její sen – realizovat vlastní výstavu – rozprášila poslední panická ataka, ze které se teď dává dohromady. Kromě uměleckého a psychohygienického významu výstavy je pro Alici důležité přispět vlastním příběhem k destigmatizaci lidí s duševní nemocí. Na realizaci výstavy potřebuje 15.000 Kč.

 

Pomozte nám získat potřebných 54.670 Kč na realizaci jejich KROKŮ, které je posunou v životě dále:

»» kdykoliv do konce září si můžete zakoupit Smysluplnou kávu (15 Kč bude použito na KROKY) v provozovnách Green Doors: Klub V. Kolona, Mlsná kavka, Café Na půl cesty, dále v kavárnách: Café Jericho a Pisco café nebo v kterékoliv pobočce Antonínova pekařství. Více o Smysluplné kávě zde.

»» pošlete libovolnou částku přímo na účet Green Doors: 4540389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte poznámku: Smysluplná káva – Krok).

»» ve vybrané dny ve vybraných provozovnách si můžete za 30 Kč koupit SMYSLUPLNÝ PRECLÍK (celý výtěžek bude použit na realizaci KROKŮ).

První Smysluplný preclík, kterým můžete podpořit Denisu, Vladimíra, Sandru a Alice, si můžete koupit ve středu 5.6. v Antonínově pekařství v Laubové (U Jiřího z Poděbrad), v Cafe jericho a na Lodi Tajemství.

O aktuálním dění vás budeme informovat na našem Facebooku.

 

Pokud máte duševní onemocnění a před sebou životní KROK realizovatelný do 20.000 Kč, přihlašte se do dalšího ročníku kampaně zde.