American Food Day

V sobotu 5.8. proběhl v Botanické zahradě v Tróji American Food Day, kterého jsme se účastnili s naším stánkem, na kterém jsme prodávali Smysluplnou kávu. Nově jsme navázali spolupráci s Centrem Narovinu, které do ČR dováží keňskou kávu a teprve zde ji pak praží a balí, čímž je pro spotřebitele zaručena čerstvost. Zároveň touto kávou však naše práce dostává dvojnásobný Smysl, neboť Centrum Narovinu z peněz, získaných prodejem kávy, financuje komunitní centrum„Ostrov Naděje“ na Rusinga Island v Keni, které denně navštěvuje 500 dětí a poskytuje vzdělání a základní lékařskou péči dětem a potřebným lidem z oblasti. Více o kávě a aktivitách Centra Narovinu najdete na jejich webových stránkách.